Fotky z pohøbu babièky


Je to citlivé téma, ale bohužel i toto patøí k životu.. Babièka mìla pohøeb 5.3.2011
v evangelickém kostele v Køížlicích. Vìra Hajská byla faráøkou a dožila se témìø 84 let,
posledních 14 let žila v Jilemnici s Vlastou. Pár slov o dnu, kdy zemøela - Smutné psaní.


pohøeb foto 01 pohøeb foto 02 pohøeb foto 03 pohøeb foto 04
pohøeb foto 05 pohøeb foto 06 pohøeb foto 07 pohøeb foto 08
pohøeb foto 09 pohøeb foto 10 pohøeb foto 11 pohøeb foto 12
pohøeb foto 13 pohøeb foto 14 pohøeb foto 15 pohøeb foto 16
pohøeb foto 17 pohøeb foto 18 pohøeb foto 19 pohøeb foto 20


„Mezi fotkami se mùžete pohybovat šipkami, mezerníkem spustíte slideshow.“


pohøeb foto 21 pohøeb foto 22 pohøeb foto 23 pohøeb foto 24
pohøeb foto 25 pohøeb foto 26 pohøeb foto 27 pohøeb foto 28
pohøeb foto 29 pohøeb foto 30 pohøeb foto 31 pohøeb foto 32
pohøeb foto 33 pohøeb foto 34 pohøeb foto 35 pohøeb foto 36pohøeb foto 37 pohøeb foto 38 pohøeb foto 39 pohøeb foto 40
pohøeb foto 41 pohøeb foto 42 pohøeb foto 43 pohøeb foto 44
pohøeb foto 45 pohøeb foto 46 pohøeb foto 47 pohøeb foto 48
pohøeb foto 49 pohøeb foto 50 pohøeb foto 51 pohøeb foto 52 pohøeb foto 53Komentáøe | Fotky Vejnar.com


© 2004-2023 Emanuel VEJNAR Fotografie